Home > Opleidingen > Elektrotechniek > Veiligheidsaarding en bescherming E.I.

Veiligheidsaarding en bescherming van elektrische installaties

NEN 1010:2007 + C1:2008/A1:2011

Een goede aardingsvoorziening is noodzakelijk ter voorkoming van levensgevaar. Met het uitkomen van NEN 1010:2007 met correctieblad 2008 zijn er veel bepalingen voor de veiligheidsaarding veranderd. Aardingsvoorzieningen en beschermingsleidingen moeten voldoen aan de rubrieken en bepalingen zoals die zijn omschreven in onder andere NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties en NEN-EN-IEC 62305-1:2006: Bliksembeveiliging. Daarnaast moet in de meeste gevallen ook nog worden voldaan aan de NetCode (zgn. Aansluitvoorwaarde) van de energiebedrijven.  

De cursus is bedoeld voor monteurs en elektrotechnici en een ieder die elektrotechnische werkzaanheden verricht aan laagspanningsinstallaties of dit in de toekomst gaat doen.

Vooropleiding:LBO/MBO elektrotechniek of gelijkwaardig
Doelgroep:
Cursusduur:1 dag á 6 klokuren
Cursusdoel:
Lestijden:9.00 - 15.30 uur (andere lestijden in overleg)
Locatie:in-company
Groepsgrootte:
Afsluiting:Certificaat
Herhalingen:
Belangrijk:

Cursusinhoud

Doel van de cursus

Het lezen en interpreteren van de nieuwe norm.
Het hanteren en toepassen van de NEN 1010 bepalingen.
Het hanteren en toepassen van de NEN 1010 in woningen.
Het toepassen van de nieuwe NEN 1010 in bepaalde ruimten.
Oplossingen voor ongewone situaties (conform NEN 1010)
Het toepassen van de NPR 5310 in woningen.