Home > Opleidingen > Overige cursussen > Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling Locatie Uden

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling Locatie Uden

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. In de regel is 1 BHV-er per 15 medewerkers voldoende. Hoe groter de organisatie hoe meer bedrijfshulpverleners er dus moeten zijn.

Vooropleiding:N.v.t.
Doelgroep:
Cursusduur:1 dag
Cursusdoel:Kennis verkrijgen over alles wat u moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe het handelen in geval van brand en ontruiming.
Lestijden:
Locatie:Uden
Groepsgrootte:
Afsluiting:
Herhalingen:Iedere cursist ontvangt een persoonlijk certificaat en bijbehorende pasje in creditcard formaat. Dit certificaat is 1 jaar geldig.
Belangrijk:

Cursusinhoud 

Inhoud
Onderdeel Eerste Hulp (Ochtend):
Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels;
Uitwendige wonden;
Oogletsels;
Kneuzingen en verstuikingen;
Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels;
Brandwonden;
Reanimatie;
Gebruik van de AED.

Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming en Communicatie (Middag):
Brand en gevaren bij brand;
De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming;
Voorbereiding van een ontruiming.