Home > Opleidingen > Overige cursussen > VCA VOL klassikale training & onafhankelijk examen

VCA VOL klassikale training & onafhankelijk examen

Bij werk met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en verantwoordelijkheid voor uw eigen veiligheid bent u verplicht in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat.

Vooropleiding:HBO
Doelgroep:Operationeel leidinggevenden en Hoofdaannemers
Cursusduur:1 dag
Cursusdoel:Veiliger werken en ongelukken voorkomen op werkplekken met een verhoogd risico.
Lestijden:
Locatie:Zie inschrijfformulier
Groepsgrootte:
Afsluiting:Iedere geslaagde cursist ontvangt een persoonlijk certificaat en bijbehorende pasje in creditcard formaat. Dit certificaat is 10 jaar geldig. Het certificaat is geldig in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Herhalingen:
Belangrijk:Diploma's worden geregistreerd in het CDR register van de VCA Examenbank. Cursisten blijven in het BOOA systeem waardoor men tijdig opgeroepen wordt voor vernieuwen van het certificaat.

Cursusinhoud 

Onderwerpen klassikale training:
* Arbowetgeving
* Gevaarlijke stoffen & etikettering
* Veilig werken met elektriciteit
* Brand- en explosiegevaar
* Werken in besloten ruimten
* Werkplekeisen algemeen
*Hijs- en hefwerktuigen
* Werken op hoogte
* Handgereedschap & gereedschapsmachines
* Persoonlijke beschermingsmiddelen

Online handboek:
Een uitgebreid handboek als naslagwerk. Het handboek kan door de cursist worden geprint voordat de cursist het onafhankelijke examen heeft gemaakt.

Online oefentoetsen:
Onbeperkt aantal oefentoetsen.

Online proefexamen:
Twee pogingen voor het proefexamen. Voor VOL VCA maximaal 105 minuten per proefexamen.

Onafhankelijk examen:
Het VCA examen is een officieel landelijk examen. VOL VCA maximaal 105 minuten. U heeft keuze uit ruim 15 locaties in Nederland.

Toeslag voor inschrijvingen binnen 24 uur voor het examenmoment € 35,00 p.p.