Home > Opleidingen > Overige cursussen > Hoogwerker (Knikarm + Schaar)

Veilig werken met de Hoogwerker

Deze cursus is vooral geschikt voor kandidaten die een hoogwerker moeten gaan bedienen en nog weinig ervaring hebben. Ook kandidaten die reeds ervaring hebben met een hoogwerker kunnen deelnemen aan deze cursus. 

Na afloop van de cursus zijn de kandidaten in staat om veilig, efficiënt en bedrijfsgericht met een hoogwerker te werken. 

Vooropleiding:
Doelgroep:16 jaar of ouder
Cursusduur:1 dag á 8 klokuren
Cursusdoel:
Lestijden:8.00 - 16.30 uur
Locatie:In-company
Groepsgrootte:
Afsluiting:Certificaat
Herhalingen:
Belangrijk:

Cursusinhoud

Theorie

Praktijk

De in theorie behandelde veiligheidsaspecten zullen gedurende de praktijkoefeningen de meeste aandacht krijgen.

Aanmeldingsvoorwaarden