Home > Opleidingen > Overige cursussen > Mechatronica

Mechatronica

De totale cursusduur is afhankelijk van:

  1. de modules die aan bod dienen te komen
  2. het instroom niveau van de deelnemers aan de cursus
  3. gewenste diepgang van de modules, die bepaald wordt door opdrachtgever.
Vooropleiding:
Doelgroep:
Cursusduur:
Cursusdoel:
Lestijden:
Locatie:
Groepsgrootte:
Afsluiting:
Herhalingen:
Belangrijk:

Cursusinhoud

Inleiding automatisering
Automatisering is het resultaat van toepassen van diverse technieken.Elk geautomatiseerd proces bestaat uit vier hoofdgroepen:

Deze hoofdgroepen worden kort besproken.

Elektrotechniek deel 1
In de module wordt ingegaan op de grondbeginselen van de elektrotechniek. Begrippen als spanning, stroom en weerstand worden behandeld.Verder komen onderwerpen als energiebronnen en statische elektriciteit aan de orde.Naast theorie worden er ook opdrachten aan de "trainer" uitgevoerd.

Elektrotechniek deel 2
Na behandeling van de basisbegrippen en Elektrotechniek deel 1 worden in de module onderwerpen besproken als elektrische schakelingen (serie en parallel), magnetisme, vermogen, arbeid, schakelen en spanningsbronnen en veiligheid.

Sensoren
Automatiseren zonder signaalgevers is volstrekt onmogelijk. Signaalgevers vertrekken de besturing de nodige informatie over de stand van zaken in het proces. In deze module komt aan de orde.

Digitale techniek
De besturing van een proces kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van elektrotechniek, elektronica of pneumatiek. De besturing kan los van een techniek worden ontworpen. Onderwerpen, die hier aan de orde komen zijn:

Pneumatiek deel 1
In de module wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de perslucht techniek. Behandeld wordt daarbij de kenmerken van perslucht en pneumatische apparatuur, het werkingsschema en de werking van een pneumatische systeem en de apparaten van het werkingsschema.

Pneumatiek deel 2
In de eerste module is de werking van een eenvoudige compressor unit verklaart en is de werking van enkele pneumatische basisapparaten behandeld. In deze module wordt uitleg gegeven over een conditioneringseenheid en de werking van pneumatische installaties verklaard.

PLC deel 1
De PLC vervult in een besturingssysteem de rol van besturingsorgaan en wordt daar toegepast waar de besturing flexibel moet zijn. In deze module wordt nader ingegaan op de PLC in een proces, de opbouw van een PLC, in- en uitgangen, het geheugen en de centrale processor. En verder het programmeren en testen van functies.

PLC deel 2
De besturingen van geautomatiseerde processen worden steeds complexer. Er moet sneller omgeprogrammeerd worden. De cyclustijden moeten korter, de programma's moeten overzichtelijker worden. Dit vraagt om een veel bredere kennis van PLC-systemen. In de module wordt onder andere behandeld:

Meet- en regeltechniek deel 1
De regeltechniek houdt zich bezig met het beheersen van processen. Wat is een proces en waarom automatiseren? Wat zijn hierbij de voordelen? Wat is het verschil tussen regelen en besturen? Welke functie heeft de regelaar, wat is het doel van meten, conform welke eenhedensysteem? Welke fouten kunnen bij een meting ontstaan?

Meet- en regeltechniek deel 2
In deze module worden diverse sensoren behandeld, die gebruikt worden in de meet- en regeltechniek.

Hydrauliek
In deze module wordt de toepassing van hydrostatica behandeld. Onderwerpen, die aan de orde komen zijn:

Machinerichtlijnen
In deze module wordt de Europese veiligheid van machines, machinerichtlijnen en CE-markering besproken.
Aan bod komen:

In het tweede deel van de module wordt een toelichting gegeven op de norm NEN EN 60204-1, fr montage aspecten.

Motoren
In deze module wordt behandeld: